18. maj 2015


Der er nu kommet 3 små gedekid i folden.

se siden: Billeder25. april 2015


Platformen er siden blevet malet og bjælkehuset er reparret med hjælp

fra ELRO fonden og Jutlander Banks gavefond.

Vi har lige fået tilført 4 tons kalk da en jordanalyse viste et stort behov for dette.22 april 2015


På den nylig afholdte generalforsamling fortalte formanden Bent Rytter løst og fast om årets gang i haven.

Den nye hjemmeside er blevet taget godt imod og er siden den blev ”linket” p Mariagerfjord Turistforening blevet set af mange mennesker.

Der er nogle der bruger den til at donere et beløb og det er ikke  uvæsentlige beløb vel at mærke.

Der er nogle som bestiller medlemsskab og det er livsnødvendigt for fremtiden, at vi kan fastholde medlemstallet.

Tak for det!!

I det kommende år skal der tages stilling til et nyt hus i stedet for bjælkehuset som er ved at være udtjent efter 33 Âr.

Sluttelig blev der udtrykt en varm tak for samarbejdet og for en utrættelig indsats fra dyrepasserne.
16-september 2015

Nu er sommeren ved at være forbi.

Der har desværre været hærværk på platformen et par gange i sommerens løb.

Politiet har været behjælpelig med et par alvorlige samtaler med rette vedkommende.


Der bliver nu opsat skilte med ”knallertkørsel forbudt” – det er sket med hjælp fra Mariagerfjord kommune og Politiet.

Vi vil gerne appellere til de som evt. ser overtrædelser eller hærværk at I kontakter bestyrelsen. (se under fanen Bestyrelsen)


Kalvene er ved at blive store, de trives godt.

13. Juli 2016

Vi har i nat haft indbrud i dyrehaven.

Samtlige gedekid er borte og mødrene går

fortvivlede rundt og kalder på deres børn.

  21. juli 2016


Donation

Kasseren Poul Dausel medtog forleden en økonomisk håndsrækning fra frisøren Capelli efter den megen omtale der har været i den sidste tid. Her overrakt af Jeanette.

Da kasseren og formanden forlod  giveren blev de anråbt på gaden af Restautør Antoninni fra Davinci

som ville vide hvad vi gik og lavede.Da han hørte det bad han øjeblikkelig om at få tilsendt en opkrævning.

Pengene går direkte ind på vores konto til nyt bjælkehus som vi håber at skaffe penge til næste år.                  ( ca 400.000 kr).


20. juli 2016


Siden tyveriet af alle de små dværggedekid er der kommet utallige henvendelser med gode råd


til afhjælpning af de mange tyverierog det hærværk som vi gennem alle årene har kæmpet med.


Vi har også modtaget et tilbud på nye dværggedekid fra en mand i Galten som havde læst om


tyveriet i avisen. Han er på ferie nu; men i næste uge når han kommer hjem, kører vi ned og henter


nogle gedekid.


Det er et stort savn og en stor skuffelse for især børnene når der ikke er nogle små kid.


Der er også kommet kontante donationer, som vi med største glæde tager imod idet vi til næste år


skal have udskiftet vort gamle bjælkehus. Det gamle har tjent haven i 33 år.

Den 2 august  2016


- blev dagen hvor der blev indsat nye gedekid i dyrehaven.


Dyrene er doneret af Kasper Tikjøb og hans hustru  i Galten ved Århus.


De havde læst om tyveriet af de små gedekid i avisen.


Mange Tak.


Dyrene er allerede efter et halvt døgn ved at falde godt til og har allerede haft mange besøg.


Det har været en fantastisk oplevelse at se og høre den medleven der har været fra alle sider.


Det har glædet bestyrelsen og dyrepasserne utrolig meget.

22.marts 2016


Ordinær generalforsamling


Hadsund Dyrehave afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 5. april 2016

kl. 19.30 på Færgekroen, Hadsund Syd.


Dagsorden iflg. lovene.


Mvh.

Bestyrelsen

ff

                                                                                                                                    1/4-2017

Forår og Påske i dyrehaven


Foråret er kommet, Påsken står for døren og alt grønnes. Vi går en dejlig tid i møde, hvor solen skinner, og dyrene trives.


Gederne: Vi venter spændt: Kommer de første gedekid til verden her i påskedagene?  Der  vil komme 4-5 dværggedekid i løbet af den kommende tid og så bliver der atter liv i gedefolden til glæde for vore små besøgende.


For Sikaer og dådyr forventer vi i år en familieforøgelse på 10-11 kalve. Fødslerne vil ske i løbet af maj og først i juni måned. De første 4-6 uger efter fødselen gemmer de små bambier sig ligesom ude i naturen.


Selvom der ikke har været meget sne i vinter og dyrene har haft mulighed for at græsse, har det været nødvendigt at fordre ekstra. Græsset er gnavet godt ned, så der er nu gødsket for at få gang i væksten igen.


Vi er fortsat glade for alle bidrag til dyrenes vel. Bidrag kan lægges i møntindkastet ved gedehuset. Nye medlemskaber kan tegnes ved blot at komme en seddel mednavn og adresse også i møntindkastet, eller på vor nye hjemmeside  -   www.hadsunddyrehave.dk


God Påske

Nyd besøget i dyrehaven


Ordinær generalforsamling.


Hadsund Dyrehave afholder ordinær generalforsamling på Færgekroen
tirsdag den 10. april 2018 kl.19,30

Dagsorden iflg lovene.Mvh

Bestyrelsen

Bent Rytter